Griekwalandwes Bul- en Ramveiling

46ste Griekwalandwes Bul- en Ramveiling
Die 46ste Vrystaatse Griekwaland Bul- en Ramveiling wat gehou was op
08 Februarie 2023 by die Skougronde, Postmasburg was ‘n sukses.
Verskillende rasse is verkoop tydens die veiling.
Die duurste ram [Dorper Ram], LOT 56, 21 130, is van Mount Carmel Tweeling
Stoet, en behaal ‘n prys van R21 000, wat gekoop is deur FJH Schreurder Boerdery
van Koffiefontein.
Die duurste ooi [Dorper Ooi], Lot 141, L15, ‘n Tipe 5 Ooi van T Lubbe, verkoop vir
R12 500 aan Nolan Oryan van Springbok.
Die gemiddeld van die stoet diere was:
Angus Bulle – R47 666
Tuli Bulle – R50 000
Boerbok Ramme – R9 566
Boerbok Ooie – R4 250
Van Rooy Ramme – R6 250
Dorper Ramme – R7 550
Dorper Ooie – R4 280
Wit Dorper Ramme – R7 500
Wit dorper Ooie – R3 360
Persie Ramme – R5 750
Meatmaster Ramme – R6 833
Die pryse wat op die veiling behaal is weerspiëel die top kwaliteit diere wat
aangebied was en die telers kan met reg trots wees op hul aanbod.
Noordkaap Lewendehawe Vryburg wens die Griekwalandwes Groep hartlik geluk
met hul suksesvolle veiling. Chris Hendriks was die Afslaer.

Comments are closed.