NOORDKAAP BRAHMANKLUB

NOORDKAAP BRAHMANKLUB SE 21STE VEILING ‘N REUSE SUKSES!

Die 21ste Noordkaap Brahmanklubveiling gehou op 19 September 2018 by Vryburg Skougronde, aangebied deur Noordkaap Lewendehawe Vryburg, was ‘n reuse sukses!

Goeie pryse oor die hele veiling weerspiëel die top kwaliteit diere wat aangebied was!

Die duurste bul, Lot 19, BBS15546, uit Boshoek Brahmanstoet van Sakkie Haasbroek van Vryburg  is vir R 110 000-00 aan JP van der Berg van Vergeleë verkoop.

Die tweede duurste bul, lot 14, HOT09853, van Joe Scholtz van Griekwastad word gesamentlik gekoop vir R 92 000-00 deur Ryno van der Merwe (Wetmer Brahmane) van Gobabis en Gunter Hellinghausen (Kupferberg Brahmane), van Otavia.

Die gemiddeld oor bulle verkoop was  R 51 875-00.

Stoet vroulike diere behaal ook top pryse, dragtige koeie verkoop vir gemiddeld van

R 28 666 en koeie en kalwers behaal ‘n gemiddeld van R37 000.

Kommersiële vroulike diere behaal goeie pryse.

‘n Gemiddeld van R15 500 is vir dragtige koeie behaal, dragtige verse verkoop vir R 17 000 gemiddeld en  oop verse behaal  ‘n gemiddeld  van R12 857.  Die duurste pakkie oop verse van Dawid van der Merwe behaal ‘n ongelooflike prys van R17 000 elk.

Noordkaap Lewendehawe wens die Noordkaap Brahmanklub hartlik geluk met die goeie kwaliteit diere wat hulle aangebied het, hulle kan met reg trots wees!!

Theuns Visser was die afslaer.

Comments are closed.