GHAAPSEBERG BOERBOKGROEP

GHAAPSEBERG BOERBOKGROEP SE 11DE PRODUKSIEVEILING ‘N REUSE SUKSES!

Die Ghaapseberg Boerbokgroep het op 13 Maart 2019 by die Vryburg skougronde hul 11de Produksieveiling suksesvol aangebied.

Dit was duidelik uit die  groot bywoning, dat hierdie groep bekend is vir die uitstaande kwaliteit diere  wat hulle elke jaar aanbied.

Die pryse wys dat hierdie jaar se aanbod alle verwagtinge oortref het!

Twee ramme van  Desré Ferreira (Molopo Boerbokstoet) van Vryburg, behaal die duurste pryse.  Lot 20 verkoop vir R40 000-00 aan Bertus van Schalkwyk van Leeudoringstad en Lot 6 verkoop vir R34 000-00 aan die Departement Landbou-ontwikkeling, Potchefstroom.  

Die duurste ooi van Wiep Joubert, Reivilo verkoop vir R 4 250 aan Anita van Rensburg van Sannieshof.

Die gemiddeld pryse van die stoetramme was R14 933  en die van stoetooie was R3 375.

Die kudde-ramme se gemiddeld was R10 083 en kudde-ooie is  verkoop teen ‘n gemiddeld van R 2 481.

Noordkaap Lewendehawe Vryburg wat die veiling aangebied het wens Ghaapse-berg Boerbokgroep geluk met hul suksesvolle veiling.  

Theuns Visser was die Afslaer.


Koper van duurste ooi:

Links, koper van duurste ooi, Anita van Rensburg van Sannieshof en regs verkoper, Wiep Joubert van Reivilo.


Koper van duurste ram:

Regs, koper van duurste ram, Bertus van Schalkwyk van Leeudoringstad en links, verkoper Desré Ferreira van Vryburg.

Comments are closed.